Նորություններ

05/26/2020
Ինեկոբանկի հայտարարությունը կապված վարկային արձակուրդների հետ

Արտակարգ իրավիճակի պայմաններում վարկերի մարումների դժվարությունների հաղթահարման նպատակով, Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն իր հաճախորդներին առաջարկում է մի քանի ծրագիր՝ կուտակված գումարները նոր ժանակացույցերի համաձայն վճարելու նպատակով:  

Ծրագիր 1
Ֆիզիկական անձանց տրամադրված սպառողական մի շարք վարկատեսակների («էքսպրեսս», «1Click» և ապառիկ (պարտքի տարաժամկետ մարման) պայմանագրերի  ժամկետները կերկարաձգվեն 12 ամսով: Չվճարված տոկոսագումարների ու սպասարկման վճարների (առկայության դեպքում) վճարման վերջնաժամկետ կսահմանվեն պայամանագրի վերջին երկու ամիսները՝ առանց այդ գումարների վրա լրացուցիչ տոկոսներ հաշվեգրելու: Ժամկետների երկարացման արդյունքում կնվազեն սկզբնական գրաֆիկներով սահմանված ամսական մուծումների գումարները:
  • Մանրամասն նկարագրություն

31/05/2020թ․ դրությամբ առկա ամբողջ մայր գումարի մնացորդի (ներառյալ 10/03/2020-31/05/2020 չվճարված մայր գումարը) նկատմամբ կկատարվի գրաֆիկի վերաբաշխում վարկի նախնական գրաֆիկի համաձայն դեռ մնացած ժամկետին գումարելով լրացուցիչ 10 ամիսներ։ Երկարաձգված ամիսների համար գործելու են սկզբնական պայմանագրով սահմանված սպասարկման ամսական վճարները (առկայության դեպքում):
 

Իսկ 10/03/2020-31/05/2020 չվճարված տոկոսագումարներն ու սպասարկման վճարները (առկայության դեպքում) կտեղափոխվեն վերը նշված 10 ամսիներին ավելացված ևս  2 ամիսների վրա հավասարաչափ բաշխելով, որոնց նկատմամբ չեն հաշվարկվի ոչ՛ տոկոսագումարներ, ոչ՛ սպասարկման վճարներ։

Նոր ժամանակացույցի համաձայն վճարումները չկատարելու դեպքում կհաշվարկվեն տույժեր՝ վարկային պայմանագով սահմանված կարգով։

Ամբողջ տեղեկատվությունը կարող եք գտնել ինեկոբանկի պաշտոնական կայքում: